احداث قطعه ششم راه آهن مشهد - سرخس

  كارفرما : وزارت راه و ترابري ( معاونت ساخت و توسعه راه آهن )

مشاور : مهندسان مشاور ره آب

زمان اجرا : سي و چهار  ماه

مكان : استان خراسان

مشخصات پروژه:

راه آهن مشهد - سرخس به منزله پل ارتباطي ميان راه آهن سراسري ايران و شبكه راه آهن كشورهاي آسياي ميانه مي باشد ، كه با احداث آن مسير ترانزيتي جديدي بين خليج فارس و كشور هاي آسياي ميانه ايجاد گرديده است كه احيا كننده جاده تاريخي ابريشم مي باشد . از ويژگي هاي بارز قطعه 6 مي توان به وجود پل ويادوك ، يكي از عظيم ترين پل هاي بنا شده در ايران اشاره نمود .