احداث موج شكن اصلي بندر چابهار

  كارفرما : هيئت سه نفري

مشاور : مهندسين مشاور دريا بندر

زمان اجرا : سي  ماه

مكان : استان سيستان و بلوچستان - چابهار

مشخصات پروژه:

هيئت سه نفري به عنوان نماينده سه وزارتخانه ي : كشور ، راه و ترابري و مسكن و شهر سازي ، مجري احداث بنادر چند منظوره در ايران مي باشد . از ابتداي شروع به كار هيئت سه نفري ، شركت كانيو به عنوان يكي از سازندگان اصلي و مطرح در عرصه ساخت پروژه هاي دريايي به همكاري با هيئت فوق مشغول بوده و بي وقفه در حال اجرا و ساخت پروژه هاي مورد نياز در اين زمينه بوده است . موج شكن اصلي بندر چابهار يكي از عظيم ترين موج شكن هاي حال حاضر در خاورميانه و ايران است كه پس از پايان عمليات اجرايي طولاني ترين موج شكن  خاورميانه خواهد بود.

 

           
           
           
 

Copyright ©2005 Canivo.com