حفاري و احداث ساختمان نيروگاه برق آبي كوهرنگ و كانال پاياب

  كارفرما : شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران

مشاور : شركت مشانير

زمان اجرا :  چهل و دو ماه

مكان : استان چهار محال و بختياري - شهركرد

مشخصات پروژه:

در يكي از سرد ترين و مرتفع ترين نقاط كشور و با ارتفاع بيش از 2300 متر از سطح دريا و برودت 35 درجه زير صفر و بارش و كولاك دائمي برف در فصل سرد اولين نيروگاه برق آبي اين استان توسط شركت كانيو احداث و به بهره برداري رسيد . ناگفته پيداست كه حجم عظيم عمليات اجرايي ساخت اين نيروگاه اعم از خاكبـــــرداري ، بتن ريزي و ..... با توجه به شرايط اقليمي منطقه ي كاري ، بسيار سخت و دشوار بوده ؛ كه با دقت و پشـــــتكار پرسنل شركت كانيو ميسر گرديده است. 

 

           
           
           
           
 

Copyright ©2005 Canivo.com