احداث موج شكن جزيره ابوموسي

  كارفرما :  وزارت راه و ترابري ( معاونت ساخت و توسعه بنادر و فرودگاه ها )

مشاور : مهندسين مشاور سازه پردازي ايران

زمان اجرا :  دوازده ماه

مكان : استان هرمزگان

مشخصات پروژه:

محل احداث اين موج شكن جزيره ابوموسي در قلب خليج فارس مي باشد . موقعيت استراتژيك و منحصر به فرد جزيره ابوموسي و قرار گرفتن آن در ميانه خليج فارس و نزديكي آن به كشور هاي امارات متحده اهميت اين بندر را دو چندان مي كند . از نكات جالب توجه در ساخت اين موج شكن استفاده از مصالح موجود در خود جزيره براي احداث آن مي باشد .