احداث قطعه سوم آزاد راه مشهد - باغچه 

  كارفرما :  وزارت راه و ترابري ( اداره كل ساختمان آزاد راه ها )

مشاور : مهندسين مشاور ره آور

زمان اجرا :  چهل و شش ماه

مكان : استان خراسان

مشخصات پروژه:

آزاد راه مشهد باغچه حد فاصل شهرستان باغچه و شهر مشهد احداث شده است . ترافيك جاده اي در مسير هاي منتهي به شهر مشهد به علت وجود بارگاه امام رضا و ساير جاذبه هاي زيارتي و توريستي همواره سنگين بوده كه غير از اتلاف هزاران ساعت وقت خود عامل افزايش حوادث جاده اي نيز بوده است . اين آزاد راه اولين آزاد راه احداث شده در استان خراسان رضوي مي باشد كه نقش موثري در تسهيل عبور  و مرور و كاهش ترافيك جاده اي در محور فوق دارد .