احداث فرودگاه بين المللي سرخس

  كارفرما :  وزارت راه و ترابري ( معاونت ساخت و توسعه بنادر و فرودگاه ها )

مشاور : مهندسين مشاور ره آب

زمان اجرا :  چهل و پنج روز

مكان : استان خراسان

مشخصات پروژه:

فرودگاه بين المللي سرخس در شمال استان خراسان در نزديكي شهرستان سرخس احداث گرديده است . ابعاد و طول باند پروازي و امكانات جنبي آن به گونه اي ساخته شده كه توانايي پذيرش هواپيماهاي فوق سنگين و پهن پيكر را نيز داراست . كل زمان اجراي اين پروژه كه شامل احداث باندهاي پروازي ،‌محل استقرار هواپيما ها و امكانات جانبي آن مي باشد در طي زمان 45 روز به صورت شبانه روزي انجام شده  كه با توجه به حجم انبوه كار و زمان كوتاه اجراي پروژه ، در نوع خود ركوردي كم سابقه مي باشد .

           
           
 

Copyright ©2005 Canivo.com