احداث سد مخزني چهچهه

  كارفرما : شركت سهامي آب منطقه اي خراسان رضوي

مشاور : مهندسين مشاور تماوان

زمان اجرا : 36 ماه

مكان : استان خراسان رضوي

مشخصات پروژه:

سد مخزني چهچهه در فاصله حدود 110 كيلومتري شمال شرق شهرستان مشهد ( جاده كلات ) واقع گرديده كه هدف از احداث آن استفاده بهينه از پتانسيل آب رودخانه به منظور تامين آب كشاورزي و نيز مهار سيلابهاي حوضچه چهچهه مي باشد.

حجم مخزن سد حدود بيست و دو و نيم ميليون متر مكعب ( در تراز حداكثر ) و رقوم تاج سد 586 + متر از سطح آبهاي آزاد مي باشد .

ارتفاع سد از كف پي 63 متر ، طول تاج حدود 280 متر و عرض تاج سد 10 متر است.

 

اطلاعات بيشتر . . .